Valutamarknaden

Home » Valutamarknaden

Valutamarknaden har den högsta likviditeten i världen, och det är här som valutahandlare samlas för att dra nytta av valutakurser och förhoppningsvis gå med vinst. Valutakursen talar om för handlare hur mycket en valuta kostar i en annan valuta, och detta fluktuerande värde kan handlaren använda sig av för att få sina pengar att växa.

Då valutamarknaden har öppet dygnet runt fem dagar i veckan är detta en mycket smidig marknad att vända sig till, och valutahandlare är ense om denna åsikt. Hur fungerar dock valutahandel, valutamarknaden och vad är en valuta i konkreta termer? Vi ska i den här artikeln besvara dessa frågor och fler därtill.

Valutor som de ser ut idag

Hur kan en valuta se ut och vad används den till? Den korta förklaringen är att den är ett betalningsmedel i form av papperssedlar och mynt, men definitionen av valuta fortsätter att förändras under tidens gång. Man kan för närvarande beskriva den som en generellt godkänd form av pengar, och valutor utfärdas av en regering för att dras nytta av som en viktig ekonomibyggsten. Inom handel används valuta som en betalningsmetod och kan bytas ut mot olika varor och tjänster.

I ett land där valutan har ett högt värde kommer exporten att bli mer kostsam medan importen är billigare så länge landet som görs affärer med har en lägre värderad valuta. Utöver att fungera som en betalningsmetod kan valutor även fungera som handelsvaror på ett liknande sätt som att investera i aktier. Detta kallas för valutahandel, och valutahandlare tjänar pengar genom att dra nytta av förändringarna i olika valutors värden.

Mer om valutamarknaden och valutahandel

Valutamarknader kan beskrivas som platsen där en valuta växlas mot en annan. Marknaden kryllar av valutahandlare vars mål är att gå med vinst genom att försöka förutse förändringar i marknadspriserna. På valutamarknaden finner man dock även banker och företag som handlar valuta för att bland annat göra den internationella handeln mer hanterbar eller för att påverka valutakursen som vi ska gå in närmare på längre ner i artikeln.

Inom Over-The-Counter marknader (eller OTC, som de även kallas) kan köpare och säljare enkelt handla valutapar oavsett tidpunkt, så valutahandel är alltid i full gång. Valutamarknaden är den största finansiella marknaden i världen, och tack vare positiva aspekter såsom hög likviditet, generösa handelstider och mer därtill uppskattas denna marknad av valutahandlare.

Vad hoppas valutahandlare på att uppnå?

Det som valutahandlare i slutändan vill lyckas med är att få sina pengar att växa och att gå med vinst. De spekulerar kring hur valutamarknadens utveckling kommer att se ut, och genom att ta de rätta besluten kan de se till så att de tjänar på sig stora belopp. En valutahandlare lägger en stor del av sin tid på att se över optimala handelsvillkor, och tack vare valutamarknadens många fördelar föredrar valutahandlare att vända sig till just valutamarknaden. Vilka är dock dessa positiva aspekter?

Välj själv att antingen gå lång eller kort

Inom valutamarknaden är det som valutahandlare möjligt att gå lång eller kort. Om vi exempelvis tar en närmare titt på GBP/EUR och säger att detta par handlas för 1,2111 syftar detta på att 1 pund har ett värde på 1,2111 euro. En valutahandlare går lång genom att då köpa valutaparet ifall han eller hon spekulerar att pundet kommer att stärkas mot euron.

Om pundet å andra sidan med största sannolikhet kommer att försvagas kan en valutahandlare besluta sig för att sälja paret, och det är detta som menas med att gå kort. En valutahandlare kan därför tjäna pengar på att både köpa och sälja, men det gäller då att de rätta besluten tas. Om tron på en värdehöjning skulle visa sig vara felaktig kan valutahandlaren i slutändan förlora sina pengar.

Optimala öppettider

Fem dagar i veckan håller valutamarknaden öppet, och detta gäller hela dygnet runt. Valutatransaktioner går nämligen direkt från ena parten till den andra via OTC, och därför används inte någon central börs. När det skiftas från sommartid till vintertid varierar dock från land till land, och därför kan det hända att valutamarknaden har andra öppettider under dessa månader.

På fredagar, lördagar och söndagar hålls det stängt, men detta gäller enbart för mäklare och inte för exempelvis centralbankerna. Tekniskt sätt är valutahandeln därför i full gång även under helgerna. Med detta i åtanke kan du få syn på prisskillnader mellan när de stänger innan helgen och när de väl har öppnat upp igen efter helgens slut.

Marknadens volatilitet

Valutors värde fluktuerar konstant, och tack vare valutatransaktionerna som kan uppnå tiotals miljarder kronor per minut är det imponerande volatilitet som gäller för många olika valutor. Om en valutahandlare vet hur han eller hon ska spela sina kort rätt är det fullt möjligt att tjäna mycket på valutahandel.

Någonting som snabbt går uppåt kan dock även lika snabbt falla ner, så det är relativt riskabelt att ta del av valutahandel. Just därför ägnar sig äkta experter åt denna sysselsättning och vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa att för stora belopp inte går förlorade.

Valutamarknadens höga likviditet

En marknad med en hög likviditet har konstant ett stort antal köpare och säljare som är ivriga att ta del av handel, och just valutamarknaden är så likvid som det går. Motsvarigheten av 50 biljoner svenska kronor växlas för varje dag som går, och det är både banker, företag och enskilda individer som tar del av detta.

Ett av de stora skälen till att valutamarknaden har en sådan hög likviditet har att göra med viljan att tjäna pengar. Såsom tidigare nämnt kan valutahandlare dra nytta av sin expertis för att gå lång och kort vid rätt tillfälle, vilket i slutändan resulterar i stora vinster.

Hur är den höga likviditeten då en fördel för valutahandlare? Jo, handel kommer att ske utan några längre väntetider tack vare att det finns så många som är villiga att handla, och i de flesta fallen finns det inga större transaktionskostnader att oroa sig för.

Det stora antalet valutapar

Vid handel via valutamarknaden går det självfallet att handla med stora valutapar såsom EUR/USD och GBP/USD, men även flera mindre valutapar såsom CAD/CHF erbjuds tillsammans med tillväxtmarknader såsom EUR/RUB och exotiska par såsom TRY/JPY. Allt som allt finns det handelsplattformar som gör det fullt möjligt att handla med 80+ valutapar, och där det finns fler handelsmöjligheter finns det ytterligare chanser att gå med vinst.

Händiga hjälpmedel

Beroende på vilken handelsplattform en valutahandlare vänder sig till kan det finnas många praktiska verktyg som hjälper handlare att reducera riskerna och att lättare gå med vinst. Vissa handelsplattformar har bland annat riskhanteringssystem i form av stopp- och limitordrar, men även interaktiva diagram och tillgång till kurser, tips och guider. Som om detta inte vore nog tillåter vissa handelsplattformar användaren att testa på att handla med ett fiktivt belopp för att enklare förstå hur allting går till.

Valutamarknaden i mobilen

Valutors värden kan skifta ganska fort utan förvarning, och därför är det bra att kunna ha tillgång till information gällande valutakurserna. Lyckligtvis nog finns de flesta handelsplattformar både tillgängliga på en webbplats som du kan nå via din dator och som en applikation i antingen mobilen eller surfplattan. På så vis kan valutahandlare hålla koll på valutakurserna var de än befinner sig.

Hedging

Strategin hedging har som syfte att se till så att det inte blir lika riskabelt att handla med valuta till följd av oönskade marknadsrörelser. Flera strategiska positioner öppnas med hjälp av hedging, och trots att den ständigt fluktuerande marknaden är en stor del av vad som gör handeln spännande för många är hedging ett bra sätt att säkerställa att stora förluster undviks.

Det vanligast förekommande beslutet att ta när det gäller hedging är att specifikt hedga med ett större antal olika valutapar. En valutahandlare tar då valutapar med en positiv korrelation och tar sedan positioner i motsatt riktning. Om exempelvis en kort position tas på ett valutapar som EUR/USD och en lång position tas på GBP/USD kan detta i slutändan se till så att valutahandlaren inte förlorar lika mycket pengar.

Skillnaderna mellan handel med aktier och valuta

Det finns fördelar och nackdelar med att både handla med aktier och valuta. Huruvida en person föredrar aktiehandel eller valutahandel är därför lite av en smaksak. Vi kommer senare i den här artikeln att gå in mer på hur aktieinvesteringar fungerar, men först ska vi kika på några av skälen till att valutahandlare gärna tar beslutet att handla med valuta snarare än aktier.

  • Slipp att vänta på öppettiderna – Börsen har specifika öppettider som en aktieinvesterare behöver förhålla sig till, och för detta skäl är aktiemarknaden inte lika obegränsad som valutamarknaden med sina öppettider från månad till fredag, dygnet runt.
  • Aktiemarknaden har mer stabila priser – Prisförändringar inom aktiemarknaden brukar ske över en längre tidsperiod, vilket är passande för de som är intresserade av att investera på lång sikt. För att gå med vinst på kort sitt är det dock vanligtvis mer passande att vända sig till valutamarknaden.
  • Fler som är villiga att handla inom valutamarknaden – Valutamarknaden har den högsta likviditeten jämfört med alla andra marknader i världen, och just därför är det lättare att komma i kontakt med någon som är villig att göra affärer med en. Aktiemarknaden har å andra sidan färre traders, vilket i slutändan kan leda till att det finns färre möjligheter för handlare inom aktiemarknaden.

Vad begreppet risk inom valutahandel syftar på

När man talar om risk inom antingen valutahandel eller aktiehandel menar man att plötsliga oväntade resultat dyker upp till följd av ens beslut. Kanske valutakursen inte svängde åt det hållet som man hade hoppats på eller så gick inte den där aktien som man hade investerat i upp i värde. Risk är någonting negativt som leder till att handlaren inte tjänar så mycket som han eller hon hade tänk sig, eller att personen i fråga till och med förlorar hela investeringen.

Den vanligast förekommande risken är marknadsrisken, och vad denne betyder är att handelspositionerna på grund av prisrörelser som inte gynnar en i slutändan utvecklas åt fel håll. Valutakursen kanske plötsligt förlorar sin styrka på grund av oförutsebar politisk osäkerhet eller att mängden export ut ur valutans land utan förvarning minskar.

Valutahandlare är fullt medvetna om dessa risker, och det är någonting som de är villiga att ta i hoppet om att deras ansträngningar till sist ska sluta med vinst. När du börjar ta del av valutahandel är det därför ett måste att ha klart för dig hur mycket pengar du är villig att potentiellt förlora och att inte investera över dina tillgångar. Både valutahandel och aktiehandel är riskabla investeringar som med otur kan leda till att hela det investerade beloppet hamnar i sjön. Å andra sidan kan det dessutom komma att bli mycket lukrativt som ett sätt att få pengarna att växa så länge en investerare använder sig av de lämpliga strategierna.

Riskhantering inom valutahandel

Det är av yttersta vikt för en valutahandlare att vända sig till en handelsplattform som förser honom eller henne med verktyg för att hantera potentiella risker. Ett av dessa händiga verktyg är stopp-loss, men andra ord en möjlighet att automatiskt stänga ens position om det skulle vara så att marknaden rör sig åt ett ogynnsamt håll. Ett dynamiskt stopp, å andra sidan, ser till så att stoppet förflyttas efter ens vinst när man öppnar handelspositionen. Vid stoppets nya nivå stängs sedan ens position om kursen skulle vända.

Valutamarknadens begynnelse

Innan vi nådde den nutida valutamarknaden var det sannerligen många viktiga event som ägde rum. Om vi blickar tillbaka långt nog brukade vi använda oss av olika tillgångar såsom mat, kläder och andra nödvändigheter för att byta till oss varor och tjänster. Allt detta förändrades dock efter dess att valutor kom in i bilden, och nedan ska vi kika lite på viktiga event gällande valutamarknaden under antiken, medeltiden, 1800-talet och 1900-talet.

Antikens valutamarknad

Det var först under antiken som det första steget mot valutahandel kan spåras tillbaka till. Penningväxlare var personer som hjälpte andra att växla pengar mot ersättning, och de drog nytta av stadsstånd. Under 300-talet e.Kr var det den bysantinska regeringen som hade monopol på valutaväxling.

I den antika världen var valuta av yttersta vikt då den möjliggjorde köp och försäljning av mat, råvaror, keramik och dylikt. Det var även möjligt för en handlare att byta till sig fler egyptiska mynt för färre grekiska om det vore så att det grekiska myntet innehöll mer guld. För att motverka detta bestämdes det vid någon tidpunkt att varje valuta skulle ha ett värde som är fastställt till en viss kvantitet av exempelvis silver och guld.

Den medeltida valutamarknaden

På uppdrag av en textilhandlare var Medici-familjen tvungna att under 1400-talet öppna upp banker på utländska platser med målet att kunna växla valutor. För handelns skull skapade banken dessutom Nostro kontoboken som bjöd på information relaterad till kontoföring med en utländsk bank. Amsterdam hade dessutom en aktiv valutamarknad under 1600-talet, och valutaväxling ägde rum mellan Englands kungarike och Hollands grevskap.

Valutamarknaden under 1800-talet

En av de ledande valutahandlarna i USA under mitten av 1800-talet var Alex Brown & Sons som handlade med utländska valutor. Den moderna valutahandeln hade även sin begynnelse år 1880 då guldmyntfoten uppkom. Värt att veta är dock att internationell handel hade mer av en begränsad kontroll innan Första Världskriget, och guldmyntfotens monetära system gavs upp när kriget började.

Valutamarknaden på början av 1900-talet

Från och med 1899 ökades innehavet av både utländsk valuta samt guld, och när år 1913 knackade på dörren utfördes nästan 50 % av världens valutahandel med pundsterling. De utländska bankerna i London utökades även från tre till 71 mellan åren 1860 och 1913. Ledarna inom valutahandelsmarknaden under 1920-talet var familjen Kleinwort, och år 1928 blev valutahandel en stor del av Londons ekonomiska funktion.

Valutamarknaden efter Andra Världskriget

Andra Världskriget hade nu lidit mot sitt slut, och Bretton Woods-avtalet som tillät valutor att fluktuera inom ett intervall av ±1 % från valutans pariväxelkurs undertecknades. Inte mer än ett år senare infördes även valutabankslagen i Japan. Samma år resulterade detta i att Bank of Tokyo blev ett centrum för valutahandel. Bretton Woods-avtalet upphörde att gälla år 1971, och då tog istället Smithsonian-avtalet över, vilket tillät valutor att fluktuera med upp till ±2 %. Tre år senare introducerade Reuters datorskärmar som ersatte telefoner och telex som tidigare hade dragits nytta av för handelskurser.

Valutamarknaden efter år 1973

Statens kontroll över valutahandeln upphörde i utvecklade länder år 1973 då totalt rörliga och relativt fria marknadsförhållanden kom in i bilden. Värt att veta är att People’s Bank of China år 1981 tillät vissa inhemska företag att delta i valutahandel. År 1987 befann sig den största delen av all världens valutahandel inom Storbritannien med USA som andraplats.

Valutakurser och hur de fungerar

Vi har i början av den här artikeln tittat närmare på valutor och hur valutahandel fungerar, men en viktig spelpjäs som ger valutahandlare verktygen att göra sitt arbete lukrativt är valutakursen. Denne kan även gå under benämningen växelkurs eller växlingskurs, men principen är densamma. Kort och gått talar valutakursen om för dig vad priset på en valuta är i förhållande till en annan valuta. Alla världens valutor har en kurs mot varandra. Om du exempelvis vill kika närmare på hur många svenska kronor som en dollar kostar anges detta i form av SEK/USD.

Hur du utläser en valutakurs

En växelkurs kan anges på två olika sätt där det antingen är den egna valutan eller den utländska valutan som används som räkneenhet. I Sverige är det den förstnämnda varianten som används, och detta betyder att valutakursen anger hur mycket en utländsk valuta kostar i svenska kronor. Om vi tar euro och SEK som ett exempel kommer valutakursen att skrivas som 0,10 om 10 SEK för närvarande är värt 1 euro.

Det andra sättet som valutakursen kan anges på använder som sagt den utländska valutan som själva räkneenheten, och om vi drar nytta av samma exempel som ovan skrivs valutakursen för euro och SEK som 10,00 – med andra ord betyder detta att 1 euro är värt 10 SEK.

Hur formatet på valutakursen ser ut kan variera en aning från land till land. XXXYYY = Z syftar på att en enhet av valutan med koden XXX är värd Z enheter i förhållande till kod YYY. I Sverige används XXXSEK, i USA används XXXUSD och i land som har euro som betalningsmetod används vanligtvis EURYYY. Valutakursen mellan euro och SEK skrivs därför antingen ut som EURSEK (med valutakursen på 10,00) eller SEKEUR (med valutakursen på 0,10)

Flytande och fasta valutakurser

Valutakurser delas upp i fasta och flytande kurser, men den sistnämnda kallas ibland även för en rörlig valutakurs. Denne syftar på att utbudet och efterfrågan på andra valutor är det som bestämmer en valutas värde. Valutan rör sig fritt på marknaden och kommer att öka eller sjunka i värde i förhållande till hur valutamarknaden ser ut. Ett stort utbud tillsammans med en mindre efterfrågan leder till att valutaparets värden sjunker, medan ett mindre utbud tillsammans med en stor efterfrågan leder till att valutornas värde stiger.

En fast valutakurs, å andra sidan, är ett resultat av två länder som har bestämt sig för att kursen mellan deras valutor ska stanna på en fast nivå utan att fritt röra sig baserat på utbud och efterfrågan.

Vid ekonomisk osäkerhet kan en fast valutakurs vara att föredra, och det är inte sällan som utvecklingsländer drar nytta av en fast valutakurs. I vanliga fall brukar dock en flytande valutakurs föredras då den här ofta inte bara ses som mer effektiv, utan också friare och mer rättvis.

Vad innebär devalvering och revalvering?

Två begrepp som är bra att känna till inom världen av valutakurser är devalvering och revalvering. Vad den första innebär är att ett politiskt beslut leder till att man skriver ner värdet på en valuta i förhållande till andra valutor. För att lyckas med detta sänks växelkursen, och målet är att landets bytesbalans förhoppningsvis ska förbättras.

Devalvering leder till att valutans värde sjunker, vilket betyder att det blir mindre kostsamt för andra länder att köpa från landet – någonting som kan göra under för exporten. För importen är det dock en helt annan femma då det plötsligt blir dyrare att importera varor och tjänster från andra länder. På kort sikt kan det även vara så att devalveringen gynnar landets ekonomi. Trots detta finns det vissa potentiella negativa aspekter såsom risken av ökad inflation.

Tvärtemot devalvering innebär revalvering att valutans värde höjs i förhållande till andra valutor. Som du kanske kan tänka dig har det därför den motsatta effekten som devalvering har på så vis att det gör susen för import och motverkar exporten. Vid revalvering höjs nämligen valutans värde, så det blir dyrare för andra länder att köpa varor eller tjänster från landet.

Vad innebär depreciering och appreciering?

Utöver de två ovannämnda begreppen är det värt att veta vad depreciering och appreciering betyder. När en valuta sjunker i värde i förhållande till en utländsk valuta på grund av marknadsförhållandena kallas det för depreciering. Detta kan drabba valutor som har en rörlig valutakurs.

Appreciering är det motsatta: När marknadsförhållandena leder till att en valutas värde ökar i förhållande till en utländsk valuta kallas det för appreciering. Import blir då billigare för landet som använder sig av valutan, men exporten kommer med största sannolikhet att försämras. Även appreciering sker specifikt i ett system där en rörlig valutakurs används.

Vad är det som påverkar valutakursen?

Då har vi gått in ganska mycket på valutor och deras förmåga att öka och minska i värde i förhållande till andra valutor, men vad är det egentligen som påverkar detta? Hur förändras en valutakurs och vilka faktorer är inblandade? Det finns flera olika händelser och faktorer som kan leda till en förändrad valutakurs, och vi ska tala mer om några av dessa nedan.

Långvarig hög inflation

Ett land som under en längre tid har haft en högre inflation jämfört med andra länder kommer inte med enkelhet att kunna få sina varur sålda på utländska marknader. Anledningen till detta är att hög inflation resulterar i att produkters priser fortsätter att stiga medan landets valuta har ett lågt värde. Med en lidande export kommer valutan med största sannolikhet att till slut justeras så att varor kan köpas av andra länder till billigare priser och på så sätt gynna exporten.

Ett instabilt politiskt läge

Det är inte bara dyra varor som får utländska aktörer att känna sig tveksamma mot att investera i landet, utan den politiska situationen kan ha ett finger med i spelet. Framtida tillgångar blir inte lätta att värdera i ett land där det råder politisk instabilitet, och detta på grund av att tillgångarnas värden snabbt kan skifta vid oväntade händelser. Den här osäkerheten håller sig utländska aktörer gärna borta ifrån, och utan investeringar från utlandet sjunker snart valutans värde.

Landets ekonomiska tillväxt

Om politisk instabilitet är ett problem för valutakursen kommer ekonomisk tillväxt att ha motsatt effekt. När landet har en hög tillväxt kommer andra länder troligtvis att vilja investera i landet. Plötsligt flödar kapitalet in och detta leder till att valutakursen blir starkare.

Export och import

Bytesbalans är ett begrepp som anger värdet på de produkterna och tjänsterna som ett land importerar och exporterar. Skiften i bytesbalansen är det som har en påverkan på valutakursen, och om exporten ökar kommer även värdet på landets valuta att göra detsamma. Om exporten dock har sett bättre dagar finns det en risk att valutans värde försämras.

När centralbankerna har ett finger med i spelet

På kort sikt kan centralbankerna göra ganska mycket för att se till så att valutakursen blir påverkad. En metod är en räntehöjning eller sänkning, men detta är inte det enda tillvägagångssättet. Även interventioner i form av att centralbanken köper/säljer utländsk valuta kan se till så att valutans värde ökar eller minskar. Om en centralbank exempelvis säljer euro för att köpa SEK leder detta till att den svenska kronan får en starkare valutakurs i förhållande till euron.

Mer om aktieinvestering

Genom att ta de rätta besluten kan det bli lukrativt för enskilda individer att vända sig till aktieinvestering. Att äga en aktie betyder att man blir ett bolags delägare om man har investerat i deras aktier. Hur det sedan går för bolaget på aktiemarknaden resulterar i att avkastningen som investeraren får antingen blir stor eller inte. Man kan exempelvis räkna med en avkastning på 11 % om en aktiekurs skulle gå från 225 kronor till 250 kronor.

Varför enskilda individer väljer att investera i aktier

Aktiehandel har blivit utomordentligt populärt bland företag och privatpersoner världen över tack vare möjligheten att få pengarna att växa. Genom att köpa en aktie när värdet är lågt och att sedan sälja aktien när dess kurs har gått upp kan investeraren i slutändan gå med vinst. Att satsa långsiktigt syftar på att aktiehandlaren behåller sina köpta aktier under en längre tid för att på sikt tjäna pengar, och för de som satsar på långsiktig investering kan en avkastning på omkring 5 – 10 % per år förväntas.

Å andra sidan är en kortsiktig aktiehandlare någon som vill gå med vinst på kort sikt genom att snabbt köpa och sälja vid den rätta tidpunkten. Aktiekurser fluktuerar konstant, och med detta i åtanke är det möjligt för en investerare att tjäna stora belopp på kort sikt. Den här typen av aktieinvestering är dock mer riskabel, och för detta skäl finns det både många oerfarna och professionella aktiehandlare som föredrar långsiktig investering.

Hur handlare planerar sina investeringar

Aktieinvestering kräver en del planering och att de rätta besluten tas för att få beloppen att växa på lång eller kort sikt. Många aktiehandlare väljer att göra upp en investeringsplan innan de ens börjar leta efter en passande nätmäklare, och den här planen kan exempelvis tala om hur många aktier som får ägas på en och samma gång, hur länge en aktie ska behållas innan den säljs och när det är läge att köpa nya aktier.

Med en klar och tydlig plan förhindras ogynnsamma spontanköp och panikförsäljningar så fort en valutakurs sjunker. Några bra planeringsstrategier är som följande:

Att göra ordentligt med research

Att utan research investera i ett bolag bara för att det verkar lukrativt kan i längden skjuta en i foten. Det är av yttersta vikt för investeraren att läsa på om bolaget som han eller hon har planer på att investera i. En egen analys ska utföras där personen tar reda på hur framtidsutsikterna för bolaget ser ut och om deras varor eller tjänster med största sannolikhet kommer att fortsätta att vara intressanta för kunder på lång sikt.

När det är dags att köpa och sälja

Vi nämnde tidigare att det är möjligt att både investera långsiktigt samt kortsiktigt, och oavsett vilken strategi en investerare väljer är det viktigt att ha klart för sig vilket tillvägagångssätt som föredras. För långsiktsinvesterare uppstår det nämligen ingen panik om en aktie skulle börja falla i värde. Trots att aktiekurser fluktuerar relativt kraftigt på kort sikt är det mycket möjligt att värdet ökar på lång sikt, och därför kan långsiktsinvesteraren koppla av och luta sig tillbaka innan den rätta tidpunkten för att sälja dyker upp.

Att investera i flera olika sorters aktier

Det avråds att lägga hela beloppet på en och samma aktie, och det är i många fall en smartare lösning att satsa på en välbalanserad portfölj. Med andra ord kanske en aktiehandlare beslutar sig för att köpa 10, 15 eller 20 aktier inom olika regioner och sektorer för att vara på den säkra sidan. Då hänger inte allting på att det går bra för ett enda bolag, utan även om en aktie skulle gå dåligt kanske de resterande aktiekurserna är på väg uppåt.

Nätmäklare med låga avgifter

Visst blir det kostsamt om en aktiehandlare vänder sig till en nätmäklare som har höga avgifter. Detta leder till att stora delar av deras vinster försvinner i avgifter, och för att förhindra detta är det inte ovanligt att en investerare satsar på en nätmäklare som antingen har ett lågt courtage eller inget alls.

Hur risker sprids inom aktieinvestering

Stora förluster kan undvikas så länge aktiehandlare ser till så att de har en väl diversifierad portfölj. Istället för att lägga alla äggen i en korg köper då en aktiehandlare ett större antal aktier inom flera olika regioner. Detta är inte lika riskabelt som att endast köpa en aktie där alla ens pengar hänger på att just det bolaget går med plus. Det gäller dock inte bara att köpa olika aktier, utan mer specifikt aktier inom olika sektorer. Att investera allting i en sektor är riskabelt då dessa aktier ofta kommer att öka och minska i värde samtidigt.

En aktieportfölj där riskerna är utspridda kan bland annat bestå av ett antal internationella aktier och utdelningsaktier, men även tillväxtaktier som uppvisar stor potential – och varför inte aktier inom förnybar energi. Nya investeringsmöjligheter som en aktiehandlare inte vill gå miste om kan även dyka upp när som helst, och för denna anledning föredrar många att ha löst kapital på kontot hos handelsplattformen för att ha pengar redo om man akut skulle vara i behov av att köpa.

Att skatta på vinster från aktier

När investerare går med vinst genom att investera i aktier är det ett måste att skatta på dessa vinster, och det är sannolikt att skatten kommer att ligga på omkring 30 %. Vid en kapitalförlust har aktiehandlare dock möjligheten att göra avdrag med 70 % av förlusten. Beroende på vilken handelsplattform som dras nytta av kan det vara så att skatten själv sköts utan att aktiehandlaren behöver tänka på det, men skatten räknas då inte som en del av det totala investerade kapitalet.

Val av nätmäklare på rätt handelsplattform

För att börja investera i aktier vänder sig enskilda individer till en praktisk handelsplattform där olika aktier samlas, och med några knapptryck kan handlare både köpa, sälja samt få en överblick av hur börsmarknaden utvecklas. Handelsplattformar går att hitta på webben, men det finns dessutom ett antal aktieapplikationer i mobilen som säkerställer att investeraren alltid kan ha med sig aktiemarknadens utveckling i fickan och hålla koll på förändringar. På så sätt missas aldrig en chans att köpa eller sälja när den rätta tidpunkten dyker upp.

Det finns personer som ägnar större delen av sina vardagar med att kontrollera olika aktier och flöden för varje sekund som går medan andra köper aktier som en långsiktig investering för att med jämna mellanrum titta till dem. En aktieapplikation kan gynna båda av dessa personer.

Med en aktieapplikation är det inga svårigheter att få en tydlig överblick av hur det går för ens köpta aktier, och med notifikationer inställda på mobilen får man information kring när de rätta tidpunkterna för köp och försäljningar visar sig. För aktieinvesterarna som är kunder hos några av de traditionella storbankerna kan de dra nytta av bankens applikation för att köpa aktier, och på senaste tiden har aktieutbudet inom dess appar ökat. Om detta inte föredras finns det dock ett stort antal nätmäklare som en aktieinvesterare kan vända sig till på antingen webben eller via en applikation i mobilen.

Vad är en kryptovaluta?

Det finns flera olika sortera valuta att handla med, och en relativt ny valutasort är den digitala valutan i form av kryptovalutor. Då teknologin ständigt utvecklas tas det fram nya sätt att betala och investera, och då vi rör oss mot en mer digitaliserad värld är det inte förvånande att digitala valutor har introducerats. För närvarande finns det tusentals kryptovalutor, och till skillnad från fiat-pengar existerar dessa inte i någon fysisk form.

Kryptovalutor såsom Bitcoin agerar som en decentraliserad valuta som drivs på en så kallad blockkedja. Den här blockkedjan gör det möjligt för privatpersoner att handla med varandra och att genomföra transaktioner utan att en tredje part blir involverad såsom stater eller banker. Detta ser bland annat till så att individer kan handla över landsgränser utan att behöva oroa sig för att extra avgifter ska dyka upp.

Jämför detta med fiat-valutor som istället kontrolleras, övervakas och regleras av centralbankerna i det landet där valutan används. Detta leder till att bankerna känner till din ekonomi, hur du handlar och vem du är. Kryptovalutor, å andra sidan, ger inte bara individer verktygen att skicka pengar utan tredjepartsinblandning, utan dessa transaktioner är också fullkomligt anonyma. Det är öppet för alla att se transaktionsadresserna, men det är ingen som kommer att veta vem dessa adresser tillhör.

Att investera i kryptovalutor

Likt valutahandel och investering i aktier är det även många världen över som har tagit beslutet att investera i kryptovalutor. Värdet på de olika kryptovalutorna fluktuerar ständigt, och investerare väljer att dra nytta av detta för att köpa när värdet är lågt och sälja när värdet förhoppningsvis har stigit. Såsom tidigare nämnt finns det tusentals kryptovalutor att välja mellan, så det finns många dörrar öppna till kryptoinvesteringar som kan visa sig vara gynnsamma för investeraren.

Om man tar en titt på några av de största kryptovalutorna på marknaden har de vuxit med tusentals procent sedan lanseringen, och om en kryptoinvesterare därför för en tid sedan har valt att investera långsiktigt i ett mynt såsom Bitcoin har de i skrivande stund sannerligen gått med vinst.

Hur privatpersoner köper kryptovalutor

Att köpa kryptovalutor gör enskilda personer genom att vända sig till en handelsplattform, inte olikt processen av att köpa aktier. Med hundratals olika nätmäklare att vända sig till har investerare råd att ha höga förväntningar på den nätmäklaren som de väljer. Handelsplattformen ska bland annat kunna uppvisa säkerhet och pålitlighet tillsammans med ett brett urval av kryptovalutor att välja mellan. Nätmäklaren ska regleras och ha de rätta licenserna så att investeraren kan lita på att de insatta pengarna inte försvinner ner i sjön.

Det är dessutom av yttersta vikt att vända sig till en handelsplattform där avgifterna är låga så att en stor del av vinsten inte försvinner. För nybörjare inom kryptohandel är det gynnsamt om nätmäklaren erbjuder inlärningsverktyg, fakta och guider som leder nya investerare på rätt väg mot att ta kloka beslut. Samtidigt ska det vara enkelt och smidigt att få en översikt av olika kryptovalutors utveckling. Detta uppnås om sidan har en enkelförstådd layout som är lätt att navigera.

Medan vissa kryptoinvesterare föredrar att köpa, sälja och hålla uppsikt över kryptovalutor via webben finns det andra som hellre har hela världen av kryptovalutor i sin ficka. Lyckligtvis nog finns det handelsplattformer i form av mobilapplikationer som kan hjälpa till med detta.

Insättningar, köp och försäljningar

Det gäller inte bara att hitta en handelsplattform, utan att dessutom komma i gång med kryptohandel på rätt sätt. Hos en pålitlig nätmäklare börjar privatpersonen först med att skapa ett konto, och detta behöver inte ta mer än några minuter. Därefter klickar de sig in på att göra en insättning, och efter att ett belopp har valts bekräftar man sin identitet via exempelvis BankID.

När pengarna nu finns på kontot är det dags att börja söka bland kryptovalutor. Några av de största är Bitcoin, Ethereum och Dogecoin, men det finns även mindre kända kryptovalutor som har potentialen att växa på lång sikt. För att ta smarta beslut studerar investeraren värdeutvecklingen och tar hänsyn till andra faktorer för att spekulera kring vad valutans värde kommer att ligga på i framtiden. När en kryptovaluta väl har valts anger investeraren antingen hur många mynt eller för hur mycket pengar han eller hon vill köpa. Nu är köpet avklarat, och det gäller bara att vänta på att valutan ska öka i värde.

Den största valutan på kryptomarknaden

Även en stor del av de som inte sysslar med kryptovalutahandel är bekanta med namnet Bitcoin. Det här myntet har lyckats att bli den största kryptovalutan på marknaden, och det har ett imponerande marknadsvärde som sträcker sig över 1 000 miljarder dollar. Att säga att Bitcoin kraftigt har ökat i värde sedan sin lansering är en underskattning, och mer specifikt har Bitcoin gått upp flera tusentals procent sedan myntet skapades. På bara ett år har det sett en värdeökning på så mycket som 400 procent.

Med detta i åtanke är det inte förvånande att så många är intresserade av att investera i Bitcoin. Vad man dock bör komma ihåg är att det både finns positiva och negativa aspekter med att investera i det här myntet, så en kryptovalutahandlare ska alltid göra sin research väl för att garantera att de tar de bästa besluten.

En av de många positiva aspekterna av Bitcoininvesteringar är, utöver den tidigare nämna värdeökningen, att Bitcoin har en hög volatilitet. På grund av detta kan handlare få sina pengar att växa på ett storslaget sätt på kort sikt. Bitcoins popularitet har till och med lett till spekulationer kring möjligheten av att myntet kan bli en populär framtida betalningsmetod.

Där det finns positiva aspekter finns det även negativa sådana, och för oerfarna investerare kan den höga volatiliteten komma att bli ett hinder. Det är nämligen en riskabel investering för de som vill satsa på långsiktiga kryptoinvesteringar, och det är även väl värt att nämna den höga strömförbrukningen som myntet kritiseras för.

Den näst största valutan på kryptomarknaden

Om Bitcoin ligger på förstaplats är andraplatsen reserverad för Ethereum. Här har vi en kryptovaluta som har fått mycket beröm tack vare att den kan erbjuda tjänster som Bitcoin inte har möjligheten att göra. Blockkedjan som just Ethereum använder sig av ser till så att andra kan bygga decentraliserade applikationer, och några exempel på dessa är avstämningssystem, säkerhetsprogram och även olika finansiella tjänster.

Hela hundratusentals applikationer och kryptovalutor har lanserats tack vare Ethereum-plattformen som har gjort allt detta möjligt, och några av dessa kryptovalutor har lyckats att nå toppen av marknaden. För investerare som letar efter en kryptovaluta att köpa kan därför Ethereum väcka deras intresse tack vare hur populärt, unikt och snabbt växande detta mynt är.

Det var inte mer än sex år sedan Ethereum lanserades, men trots detta har myntet ökat i värde med – och håll i hatten – fantastiska 999 000 procent. Efterfrågan på denna kryptovaluta är därför stor, och det är inte helt omöjligt att Ethereum till slut kommer att ta över Bitcoins förstaplats som den största kryptovalutan på marknaden.

Den plötsliga vändningen för skämtmyntet Dogecoin

Ett mynt som överträffade alla förväntningar var just Dogecoin, och den här kryptovalutan startades till att börja med som ett skämtmynt baserat på Doge-memen. Det var åt 2013 som Dogecoin dök upp på marknaden, och kryptomarknaden hade då inte än blivit så känd som den är idag.

Det var mest nätbrottslingar och utvecklare som drog nytta av kryptomarknaden, och medan många anklagade kryptovalutor för att ge upphov till penningtvätt, att ha kopplingar till cyberbrottslighet och liknande besvär ville Dogecoins skapare föra lättsamhet till kryptomarknaden. Just därför skapades det skämtsamma myntet Dogecoin, men dess popularitet fortsatte att växa förbi enbart ett skämt till dess att det blev en av de största kryptovalutorna på marknaden.

Shiba Inu Coin

När skämtmyntet vid namn Dogecoin skapades var det ingen som kunde förutse att det skulle bli en av de största kryptovalutorna på marknaden. Myntet har till och med blivit så populärt att andra kryptovalutor har modellerats efter det, och en av dessa valutor är Shiba Inu Coin. Det har endast gått ett-två år sedan myntet lanserades, men det har redan lyckats att fånga kryptoentusiasters uppmärksamhet. Tillväxten på flera miljarder procent när myntet inte har funnits längre än sedan 2020 är sannerligen imponerande.

Shiba Inu Coin är särskilt gynnsamt för de som föredrar att investera på kort sikt. Myntets pris fluktuerar nämligen ganska rejält, så med de rätta strategierna kan investerare dra nytta av detta och få sina pengar att växa.

För nybörjare som inte vill lägga alla sina pengar på kryptovalutor är det också en stor fördel att Shiba Inu Coin inte kostar mer än 0,000007 USD. När allt kommer till kritan har Shiba Inu Coin stor potential, och om intresset för myntet hålls uppe kommer det inte att ta någon längre tid förrän kryptoinvesterare kan tjäna stora belopp på den här kryptovalutan genom att ta smarta beslut baserade på rikligt med research.

Avslutningsvis kring valutamarknaden

Det finns sannerligen mycket att ta reda på kring valutor. Den här till synes enkla betalningsmetoden har mycket under ytan som är värt att gräva upp, och inte minst mer kunskap kring digitala valutor, valutahandel och valutamarknaden. Alla världens valutor har en kurs mot varandra som anges i form av en valutakurs, och många skickliga valutahandlare använder sig av förändringar i kurserna för att växla pengar, investera och förhoppningsvis gå med vinst. Valutamarknaden där valutahandel sker är en enorm marknad med den största likviditeten i världen, och just därför finns det många möjligheter att göra gynnsamma handelsbeslut via denna marknad. Att även investera i digitala valutor i form av kryptovalutor blir vanligare för varje dag som går, och i dagsläget kan till och med de utan tidigare erfarenhet enkelt ta sig in på marknaden. Valutahandel är med andra ord en potentiellt lukrativ metod för skickliga traders att använda sig av för att gå med vinst, och då valutamarknaden är öppen dygnet runt fem dagar i veckan finns det ingen tid att förlora.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Recent News
Faktorer som påverkar valutakurser
2 veckor ago