Vad är växelkursen?

Home » Vad är växelkursen?

Växelkurser, eller valutakurser som det även kallas för, gör det möjligt för oss att ta reda på vad en valuta är värd i förhållande till en annan valuta. Det finns en lång rad faktorer som kan påverka växelkursen där vissa av dessa är utom landets kontroll mellan andra är till följd av en intervention från centralbankerna.

Innan vi kan börja kika närmare på valutakurser är det dock av yttersta vikt att förstå vad en valuta är, och vi kommer därför först att gå in lite snabbt på detta nedan. Därefter kan du läsa mer om hur en växelkurs fungerar och vad som påverkar dess rörelser.

Hur fungerar en valuta?

Valuta är en betalningsmetod som utbyts mot varor och tjänster. Dessa pengar är vanligtvis utfärdade av en regering och kommer i form av papperssedlar och mynt. Numera finns det dock även elektroniska valutor tillsammans med digitala mynt såsom kryptovalutor. Skillnaden mellan fiat-valutor (såsom papperssedlar) och digitala valutor är bland annat att den sistnämnda inte finns i fysisk form och inte heller regleras eller kontrolleras av stater och myndigheter.

Hur fungerar en växelkurs?

En växelkurs talar om hur mycket en valuta är värd i förhållande till en annan. Detta värde sjunker och ökar konstant beroende på en lång rad faktorer såsom politisk osäkerhet, ekonomisk tillväxt, centralbanksinterventioner och inflation. Växelkursen dras nytta av inom valutamarknaden där den anger hur mycket av en valuta som behövs för att växla mot det motsvarande värdet inom en annan valuta.

När allt kommer till kritan talar därför växelkursen om för dig hur mycket av en valuta som du är i behov av för att ha möjligheten att köpa varor och tjänster med hjälp av en annan valuta. Tillgång i landet och efterfrågan från bland annat utländska aktörer kan ha en stor påverkan på hur växelkurserna ser ut.

För att hålla växelkursen på en stabil nivå kan centralbankerna även ta beslutet att skapa mer valuta, men detta görs med försiktighet då hyperinflation är ett potentiellt resultat av att för många nya sedlar trycks.

Praktiska begrepp att känna till

Vid tal kring växelkurser finns det ett antal begrepp som kan vara intressanta att känna till. Två av dessa är depreciering och appreciering där den första syftar på att en valuta tappar sitt värde som ett resultat av tillgång och efterfrågan medan den sistnämnda innebär en värdeökning av samma skäl.

Devalvering är ett ytterligare viktigt begrepp och syftar på ett politiskt beslut som leder till att en valutas växelkurs skrivs ned. Om en valutas växelkurs skrivs upp via en politisk bestämmelse kallas detta för revalvering.

Det är även möjligt att dela in växelkurser i två olika grupper: rörlig och fast. Om två länder tillsammans har tagit beslutet att deras valutakurser ska befinna sig på en fast nivå mellan varandra kallas detta för en fast växelkurs. Om marknadens rörelser är det som påverkar valutakursen är det här tal om en rörlig växelkurs.

Förstå dig på växelkurser bättre

Växelkurser talar om för dig hur mycket av en viss valuta som motsvarar ett särskilt belopp i en annan valuta. För ett mer konkret exempel kanske du bor i USA och använder dig av dollar, men du vill köpa en tjänst i Europa som kommer att kosta 1 000 euro. Om växelkursen då ligger på 1,3 betyder detta att du behöver 1 300 dollar (med andra ord 1 000 x 1,3) för att kunna växla till 1 000 euro för att köpa tjänsten.

Om vi ska ta ett svenskt exempel är euro i skrivande stund värd omkring 11,12 svenska kronor, men för enbart någon månad sedan var värdet nere på 10,8 kronor. Professionella valutahandlarna drar nytta av dessa fluktueringar för att växla valutor vid den rätta tidpunkten och på så sätt få pengarna att växa.

Fluktuerande värde

En av de många faktorerna som kan resultera i att en växelkurs fluktuerar är utrikeshandeln. Om exporten ökar kommer värdet på landets valuta med största sannolikhet också att öka, och det motsatta sker om exporten minskar. Politisk osäkerhet kan också leda till att färre utländska aktörer vill investera i landet, och även detta leder till att växelkursen skiftar.

För valutahandlare uppskattas fluktueringarna som ett sätt att få pengarna att växa medan den enskilda individen å andra sidan enbart håller koll på växelkursen om hen ska åka utomlands och därför är i behov av att växla pengar.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Recent News
Faktorer som påverkar valutakurser
2 veckor ago