Vad är valuta?

Home » Vad är valuta?

Du har säkerligen hört talas om valuta, men att sätta en tydlig definition på detta ord är inte alltid det lättaste. Kort sagt kan valuta beskrivas som någonting som dras nytta av för varu- och tjänstutbyte. Dess vanligaste format är papperspengar samt mynt och används som en betalningsmetod. Med andra ord är valuta någonting som du byter mot varor eller tjänster.

Det är ingen hemlighet att vi för längesedan har skjutit byteshandel åt sidan och numera använder oss av pengar för att handla med varor, men på senaste tiden har valutans definition sannerligen tagit ett steg åt en helt ny riktning: den virtuella valutan. Dessa finns inte i fysisk form, utan istället som en elektronisk betalningsmetod. Om du vill ta reda på mer om valutor och valutakurser, ta en närmare titt nedan.

Hur används valutor?

Valuta syftar på en betalningsform som i de flesta fallen utfärdas av en regering, och de dras nytta av genom att bytas ut mot varor eller tjänster. Hur mycket en viss valuta är värd kan skifta från dag till dag, och investerare använder detta till sin fördel när de köper och säljer på bland annat kryptomarknaden. Ett stort antal länder har sina egna valutor, och några exempel är Sveriges kronor och USA:s dollar.

Vad är valutakurser?

Vid tal kring valutor är det fullt möjligt att ordet valutakurser dyker upp. Vad detta syftar på är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta. Valutors värde fluktuerar konstant, och hur deras valutakurser ser ut påverkas bland annat av efterfrågan på just den valutan. Det finns två typer av valutakurser som är värda att ha i åtanke: den fasta och den rörliga. Den förstnämnda har en valutakurs som ligger på en fast nivå mellan två länders valutor. Den sistnämnda varianten syftar på valutakurser som skiftar utefter marknadsrörelser.

Faktorer som har inflytande på valutakurser

Det finns många faktorer som kan skaka om valutakurser och påverka hur mycket en valuta egentligen är värd. Några exempel på faktorer som kan ha ett inflytande på valutakurserna är såsom följande:

  • Hur landets ekonomi ser ut – En valutas värde kommer med största sannolikhet att öka om landet som valutan tillhör plötsligt ser en imponerande tillväxt. Mer pengar kommer in i landet jämfört med beloppen som lämnar landet tack vare att utländska aktörer vill investera till följd av tillväxten.
  • Handeln utrikes – Värdet på landets varuimport och export kan göra mycket för valutakursen. Om exporten börjar tappa sitt fotfäste kan det mycket väl vara så att valutan minskar i värde, men om exporten å andra sidan ökar är det sannolikt att valutan stärks.
  • Den politiska situationen i landet – Valutakurser kan påverkas av den potentiella politiska instabiliteten som ett land upplever. Detta resulterar i att färre utländska aktörer är intresserade av att investera i landet, och landets valuta sjunker då i värde.

Vad är valutahandel?

Som tidigare nämnt syftar valutakurser på en valutas aktuella värde, och detta värde ökar samt minskar beroende på en rad faktorer. Det är det ständigt skiftande värdet som investerare drar nytta av. En stor del av den valutahandeln som genomförs involverar experter som antingen investerar för sig själva eller kunder i form av bland annat enorma företag. Valutahandlare arbetar elektroniskt och följer utvecklingen av valutamarknaden som konstant fluktuerar.

Den enskilda individen som inte tar del av valutahandel på en proffsnivå växlar istället valuta när det behövs. Kanske ska du exempelvis ge dig av utomlands och behöver därför växla dina pengar till det landets valuta genom att använda en bankomat eller flygplatskiosk.

Beroende på när du växlar din valuta har du möjligheten att få dina pengar att växa, och om du vill börja komma in i världen av valutahandel är det väl värt att hålla ett vakande öga på valutakurser. Du kan nämligen aldrig säkert veta när en valuta plötsligt kommer att öka eller minska i värde.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Recent News
Faktorer som påverkar valutakurser
3 månader ago