Hur fungerar valutor?

Home » Hur fungerar valutor?

Valutor använder vi oss alla av dagligen för att kunna inhandla de varorna och tjänsterna som vi behöver. När du handlar mat, betalar räkningarna eller köper en bussbiljett är det valuta som du drar nytta av. Det må låta ganska uppenbart, men detta är bara toppen av isberget då benämningar såsom valutakurser och professionell valutahandel döljer sig under ytan. För att du ska bli klokare på vad valutor är, hur de fungerar och hur de används kommer vi nedan att kika närmare på allt och lite till kring valutakurser, handel och växling.

Vad är valutor och hur fungerar de?

Om vi blickar bakåt i tiden brukade byteshandel vara produkt- och tjänstehandels huvudkälla. Som skomakare kanske du hade erbjudit slaktaren ett visst antal skor i utbyte mot ett stycke kött. Den här typen av handel är dock inte optimal då slaktaren i detta exempel kanske inte ens är i behov av ett par skor, och då står du där tomhänt utan att kunna försörja din familj.

Som en bättre lösning använder vi oss numera av pengar, och transaktioner blir på så vis smidigare tack vare att det inte tar en lika lång tid att få tag på en köpare som är intresserad av att göra affärer med en. Pengar kan komma i form av papperssedlar som du byter mot olika varor och tjänster, men det finns även elektroniska valutor som kan dras nytta av utan behovet av fysiska pengar.

Fördelarna med att använda valutor

En stor positiv aspekt av valutor är att transport, förvaring och hållbarhet inte är någonting som du behöver oroa dig för. Varken mynt eller papperssedlar tar upp någon större plats, och därför kan de enkelt förvaras i jackfickan eller plånboken. Detsamma kan inte sägas för andra objekt som förr drogs nytta av inom byteshandeln. Inte är det särskilt smidigt för den tidigare nämnda skomakaren att behöva konka runt på en hel låda skor för att inhandla det som han behöver för dagen.

Många bytesvaror har heller inte någon imponerande hållbarhet, och särskilt inte för de som odlar, bakar eller lagar mat. Det dröjer inte länge förrän dessa varor blir obrukbara, och en bagare har därför en begränsad tid på sig att byta ut sina varor. Pengar, å andra sidan, håller under många årtionden framöver, så genom att istället handla med valuta är det fullt möjligt att samla på sig en hel förmögenhet utan något kort utgångsdatum.

Värt att veta om valutor

Några punkter kring valutor som är väl värda att komma ihåg lyder som följande:

  • En valuta kan beskrivas som fysiska pengar i form av mynt eller papperssedlar. De används inom handeln och byts ut mot varor eller tjänster.
  • Många länder har sin egen valuta, och deras marknadsvärden fluktuerar ständigt i förhållande till andra valutor.
  • Det finns både fasta och rörliga valutakurser. Vad den förstnämnda betyder är att två länder tillsammans beslutar sig för att värdet av deras valutor i förhållande till varandra ska förbli på en fast nivå. En rörlig valutakurs ändrar sig beroende på hur marknaden förändras.
  • Valuta är endast en mindre del av alla pengarna i världen, och alternativ såsom kreditpengar eller elektroniska pengar utgör en större del.
  • Valutahandlare drar nytta av den fluktuerande valutakursen för att få sina pengar att växa. Dessa handlare är proffs som ständigt håller koll på marknadens utveckling.

Hur valutors värden bestäms

Att valutor har olika värden har nu klargjorts, men vad är det egentligen som ger valutorna sina värden? Materialen som papperssedlarna och mynten är tillverkade av är inte särskilt värdefulla i sig själva, men valutor behåller trots detta sina värden. Man kan enkelt säga att pengar har ett så kallat representativt värde där varje sedel eller mynt kan bytas ut mot en vara eller ett specifikt belopp.

När allt kommer till kritan har pengar helt enkelt ett värde för att vi som ett samhälle har kommit överens om att så är fallet. Vi litar dessutom på regeringens förmåga att dela ut och driva in skatter.

En valutas värde är dock inte hugget i sten, utan om du håller koll på valutakurser märker du snabbt att olika valutors värden regelbundet ökar och sjunker. Hur mycket ett lands valuta är värt kan påverkas av bland annat landets politiska situation, hur många varor samt tjänster som landet exporterar, centralbanksinterventioner och den ekonomiska tillväxten. I länder med stor tillväxt är det inte sällan som valutakursen rör sig åt ett positivt håll.

Inflation kan påverka ekonomin

Om regeringen lider av ekonomiska problem är det fullt lagligt att trycka fler papperssedlar då valutor inte är knutna till någon fysisk tillgång. Trots att detta kan komma att bli en smidig lösning finns det även flera stora negativa aspekter som inte går att förbise. Hyperinflation är ett av de största problemen som uppenbarar sig om för mycket pengar trycks för fort.

Valutan börjar tappa sitt värde när det plötsligt finns ett överflöd av pengar, och detta resulterar i att varor samt tjänster bara fortsätter att bli dyrare och dyrare. En mindre mängd inflation är någonting som de flesta länder klarar av, men om det fortsätter att pågå utom kontroll kan många negativa följder vänta runt hörnet. Ett sätt för bankerna att förhindra dessa problem är att indirekt säkerställa att pengar tas ur cirkulation om det skulle vara så att valutan börjar förlora en för stor del av sitt värde.

Hur fungerar valutakurser?

Det är svårt att tala om valutor utan att nämna ordet valutakurs. Enkelt förklarat är detta själva värdet på en valuta i förhållande till en annan valuta. Inte förvånansvärt nog fluktuerar detta värde ganska rejält, vilket valutahandlare drar nytta av för att få sina pengar att växa. Det som påverkar valutakurserna är bland annat en valutas efterfrågan, och det finns många faktorer som kan leda till att en valutakurs antingen stiger eller sjunker.

Ett politiskt osäkert land är det få utländska aktörer som vill investera i, så om det politiska klimatet för närvarande är tufft finns det en sannolikhet att landets valuta börjar tappa sitt värde. Å andra sidan är det mycket möjligt att en valuta ökar i värde om utrikeshandeln går åt ett positivt håll. Vid god export, och med andra ord stor efterfrågan på landets produkter och tjänster från utländska aktörer, kan det mycket väl vara så att valutakursen rör sig åt rätt håll.

Valutakurser kan antingen vara fasta eller rörliga

”Fast” och ”rörlig” är de två olika typerna av valutakurser som finns. Om valutakursen skiftar utefter marknadens rörelser kan den beskrivas som en rörlig växelkurs. Om den å andra sidan befinner sig på en fast nivå för att två länder tillsammans har tagit beslutet att kursen mellan deras valutor inte ska ändra sig efter marknadens rörelser är det tal om en fast växelkurs.

Det är även väl värt att känna till begrepp såsom revalvering, devalvering, appreciering samt depreciering. Om efterfrågan och utbudet på marknaden leder till att valutans värde sjunker kallas det för depreciering, och om valutans värde av samma skäl har ökat kallas det för appreciering. När ett politiskt beslut har resulterat i att växelkursen skrivs ned kallas det för devalvering, och när en växelkurs har skrivits upp via samma tillvägagångssätt kallas det för revalvering.

De nya digitala valutorna

Teknologins framfart har lett till många nya spännande uppfinningar, och kryptovalutor är en av dessa. Lätt förklarat är det här tal om en sorts digital valuta som befinner sig utanför regeringars och finansinstitutioners kontroll. De decentraliserade kryptovalutorna drivs på ett öppet peer-to-peer nätverk som går under benämningen blockkedja, och genom att dra nytta av kryptovalutor får du tillgång till transaktionsgenomföringar utan att en bank blandar in sig.

Att använda en kryptovaluta är ett anonymt sätt att köpa och sälja. På blockkedjan är det möjligt att se transaktionerna öppet, men det är ingen som vet vem adresserna faktiskt tillhör. De tidigare nämnda papperssedlarna och mynten i form av fiat-valutor regleras av centralbankerna och fungerar därför på ett mycket annorlunda sätt jämfört med kryptovalutor. Vitsen med dessa digitala valutor är att göra det möjligt för användarna att själva ha full kontroll över sina pengar utan att stater eller banker blandar in sig.

Investering i digitala valutor

Det är inte bara anonyma köp och försäljningar med en decentraliserad digital valuta som lockar så många till kryptovalutor. Investeringsmöjligheterna är en viktig punkt, och både hobbyinvesterare samt experter hoppas på att få sina pengar att växa genom att köpa och sälja kryptovalutor vid rätt tidpunkt.

De som har fått upp intresset för kryptovalutor vänder sig till en handelsplattform och köper en eller flera typer av mynt därifrån. Det finns tusentals olika kryptovalutor att välja mellan, och några av de största i världen är för närvarande Bitcoin, Ethereum och Dogecoin.

Likt valutakurser fluktuerar kryptovalutors värde konstant, och vad investerare hoppas på är att kunna köpa mynt när värdet är lågt och sedan sälja när värdet har skjutit i höjden för att på så vis tjäna pengar – antingen kortsiktigt eller långsiktigt.

Aktiehandel – ett sätt för investerare att få pengarna att växa

Det finns professionella valutahandlare världen över som ständigt håller koll på valutakursers utveckling. Detta för att ha möjligheten att växla pengarna när läget är rätt och då förhoppningsvis få pengarna att växa. Det här är inte helt olikt aktieinvesteringar där experter håller ett vakande öga på aktiemarknadens utveckling för att sälja sina aktier när de väl har ökat i värde och på så sätt få pengarna att växa.

Medan valutahandlare för det mesta består av experter som tillbringar en stor del av sin tid med att hålla koll på valutakursernas fluktueringar är aktieinvestering dock någonting som både oerfarna individer och professionella investerare sysslar med. Allt som behövs för att komma i gång är att hitta en handelsplattform med ett brett urval av aktier, och därifrån är det möjligt att sätta in pengar för att börja köpa aktier.

Sammanfattningsvis

När allt kommer till kritan finns det mycket att lära sig om valutor, och oavsett vilket format de kommer i har alla valutor sina egna praktiska användningsområden. Valutor har gjort det smidigt för enskilda individer i samhället att inhandla varor och tjänster, att få till ett sparande, att tjäna pengar på valutahandel och att investera i digitala valutor för att få deras pengar att växa. Vi kan därför skatta oss lyckliga att vi i vardagen har valutor till vårt förfogande.

Recent Comments

Inga kommentarer att visa.
Recent News
Faktorer som påverkar valutakurser
3 månader ago