Faktorer som påverkar valutakurser
Nyheter
Faktorer som påverkar valutakurser
3 månader ago

Valutakurser

Pengarna i form av mynt och papperssedlar som vi i samhället använder oss av för att köpa och sälja varor är en så kallad valuta. Vad valutan är värd i förhållande till andra länders valutor anges via en valutakurs, och denna fluktuerande kurs ska vi kika närmare på i den här artikeln. Lär dig mer om olika valutor, hur valutakurser fungerar och vilka faktorer som påverkar en valutas värde.

Värt att veta om valutor

Utan valutor hade det inte funnits någon valutakurs, och därför är det inte mer än rätt att först ta en närmare titt på vad begreppet valutor egentligen syftar på. En valuta är ett utbytesmedel som ger dig tillgång till varor och tjänster. Valuta kommer i form av papperssedlar eller mynt och är lätt förklarat pengar som vi drar nytta av till köp och försäljning.

Valutor är den primära betalningsmetoden runtom i världen som har ersatt byteshandeln från förr. Sedlar och mynt är dock endast en mindre del av pengarna i cirkulation då en större del av pengar numera existerar i ett elektroniskt format. På senare tid har även helt nya betalningsmetoder dykt upp i form av digitala valutor såsom Bitcoin, Ethereum, Dogecoin samt tusentals andra varianter.

En valutas kännetecknande faktor är att dess material i själv självt inte har något värde, till skillnad från guld eller varor som tidigare användes flitigt vid byteshandel. Istället har valutor ett representativt värde. Med andra ord har vi som ett samhälle kommit överens om att en viss betalningsenhet ska vara värd ett visst belopp.

Intressant nyckelfakta kring valutor

 • Valutor utfärdas i de flesta fallen av en myndighet och kommer i form av papperssedlar eller mynt som kan bytas ut mot tjänster och varor.
 • Det finns ett stort antal länder där betalningar kan ske via den amerikanska dollarn. I Europa är euro den vanligast förekommande valutan, men vissa länder har sina egna valutor såsom den svenska kronan i Sverige.
 • Valutors värde, så kallade valutakurser, ökar och minskar i förhållande till valutor från andra länder. Experter som sysslar med valutahandel drar nytta av värdefluktueringarna för att gå med vinst.
 • Värdefluktueringar kan bero på bland annat den ekonomiska tillväxten i landet, inflation, politisk osäkerhet, interventioner från centralbankerna och hur stor exporten är till utlandet.
 • Utöver papperssedlar och mynt väljer många att betala med elektroniska pengar, och en relativt ny sorts valuta som blir allt vanligare är den digitala valutan som tillåter för anonyma transaktioner.

Vad begreppet valutakurs syftar på

Nu när du har ett hum om vad valuta är och hur den används ska vi gå vidare till valutakurser. Vi berörde ämnet lite snabbt ovan, men hur fungerar valutakurser mer specifikt? Dessa talar om för dig vad en valuta är värd i förhållande till en annan typ av valuta. Om du exempelvis bor i Sverige och ska inhandla en vara från USA kan du ta reda på hur mycket du kommer att behöva betala genom att kontrollera vad den svenska kronan är värd i förhållande till USA:s dollar. Det är detta som valutakurser kan tala om för dig.

De flesta valutor fluktuerar, och med detta i åtanke är exempelvis den svenska kronan just nu inte värd detsamma i förhållande till dollarn om du jämför med nästa veckas valutakurser. Att dra nytta av valutakurserna genom att växla pengar vid rätt tillfälle kan i slutändan leda till vinst, och det finns därför experter inom valutahandel som ägnar sina vardagar åt att hålla koll på valutakurserna.

Intressant nyckelfakta kring valutakurser

 • Valutakurser anger vad en valuta är värd i förhållande till en annan valuta, och detta talar om för dig hur mycket av en valuta du kommer att behöva för att inhandla varor med hjälp av en annan valuta.
 • Valutakurser fluktuerar, och experter inom valutahandel använder sig av detta för att gå med vinst genom att växla pengar vid den perfekta tidpunkten.
 • Centralbankerna kan påverka valutakurser genom att bland annat sänka och höja räntor. De kan dessutom köpa och sälja utländsk valuta, vilket har en effekt på landets valutakurs.
 • Vad en valuta är värd har delvist att göra med tillgång och efterfrågan på varor och tjänster från landet.
 • I ett politiskt instabilt land finns det en risk att valutan försvagas då få utländska aktörer vill investera i ett land vars framtida tillgångar är svåra att värdera.

Hur valutakurser anges

För att kunna utläsa en valutakurs är det bra att veta hur det finns två olika sätt att ange varje växelkurs. Som tidigare nämnt talar kursen om för dig vad två olika valutor är värda i förhållande till varandra, och därför kan en valutakurs anges från antingen den ena eller den andra valutans perspektiv. Om exempelvis den amerikanska dollarn skulle vara värd 10 svenska kronor kan valutakursen anges på de två följande sätten:

 • 1 USD = 10 SEK
 • 1 SEK = 0,10 USD

Hur valutakursen ser ut beror med andra ord på vilka två valutor som jämförs. Det vanligast förekommande sättet att ange valutakurser på är genom att se till så att räkneenheten består av ens egen valuta. Med andra ord utgår man i Sverige från hur många svenska kronor som en utländsk valuta kostar. Om vi tar den tidigare nämnda valutakursen som ett exempel skulle den amerikanska dollarn kosta 10 kronor, och valutakursen ligger då med andra ord på 10,00. Att ange valutakursen på detta sätt kallas på engelska för direct quotation.

En indirect quotation fungerar på motsatt vis. Här utgår man från den utländska valutan som räkneenhet, vilket med vårt tidigare nämnda exempel skulle betyda att valutakursen anges som 0,10.

Vad får valutakurser att fluktuera?

Valutor kan när som helst öka och minska i värde. Faktum är att valutakurser ständigt fluktuerar, men vad är det egentligen som påverkar dessa värdeförändringar? Det finns en lång rad faktorer som kan påverka hur det går för ett lands valuta, och nedan är några exempel på vad som kan influera valutakursen.

Handel mellan olika länder

De flesta länder importerar och exporterar varor, en process som går under benämningen byteshandel. Växelkursen påverkas egentligen inte av vad det exakta balanssaldot ligger på, utan snarare om plötsliga förändringar sker. Om andra länder inte längre är intresserade av varorna och tjänsterna som erbjuds kommer exporten att minska, och detta leder i sin tur till att landets valuta sjunker i värde. Det motsatta är dock lika sant: i de länder där exporten får en plötslig boost är det fullt möjligt att landets valuta ökar i värde.

Ett instabilt politiskt klimat

Om ett land lider av politisk instabilitet kan detta göra stor skada för valutakursen. Det är inte en lätt uppgift att sätta värde på framtida tillgångar om den politiska situationen är osäker, och plötsliga händelser kan resultera i att tillgångarna inte längre har något större värde. Utländska aktörer vidtar då gärna försiktighetsåtgärder genom att undvika att investera i landet, och inom kort börjar då valutans värde att sjunka.

När det går bra för ekonomin

Ett land med politisk instabilitet kan som sagt lida av att valutakursen sjunker, men vad är det då som påverkar valutakursen på ett positivt sätt? Hög ekonomisk tillväxt till följd av att utländska aktörer får upp ett intresse för investeringar i landet är ett säkert sätt att se till så att valutakursen går åt rätt håll. Valutan blir nämligen mer efterfrågad när mer pengar kommer in jämfört med mängden pengar som lämnar landet.

När centralbankerna ingriper

För att säkerställa att ekonomin förblir i ett stabilt och välbalanserat läge kan centralbankerna ingripa om det behövs. Valutakurser kan påverkas när bankerna väljer att höja och sänka räntor, men bankerna kan även antingen köpa eller sälja utländsk valuta för att höja eller sänka värdet på landets valuta.

Länder har samtidigt möjligheten att trycka fler sedlar om det skulle behövas, men här gäller det att beslut tas med försiktighet. En för skarp värdesänkning kan nämligen leda till hyperinflation där priser fortsätter att stiga då pengar inte längre har ett lika högt värde.

Statsskuldens påverkan på valutakursen

Som namnet antyder kan en statsskuld beskrivas som en skuld som ägs av staten. Att förvärva utländska pengar är inte lika vanligt förekommande för ett land som har en stor statsskuld, och vad detta kan resultera i är inflation. Om en statsskuld i ett land troligen kommer att öka vill investerare från andra länder dessutom gärna sälja sina obligationer, och när allt är sagt och gjort blir då landets valutakurs svagare.

En regering har möjligheten att börja trycka pengar om en stor skuld måste betalas av, men mer pengar hamnar då i cirkulation, och inom kort leder detta till inflation. Med ett överskott av pengar börjar varor och tjänster att bli dyrare och dyrare medan valutans värde sjunker. Regeringen måste därför vara försiktig innan beslutet tas att börja trycka nya sedlar.

Rörliga och fasta valutakurser

Valutakurser kan delas upp i rörliga och fasta varianter. Det är möjligt för två länder att prata sig samman och bestämma att kursen mellan deras valutor ska förbli på en viss nivå, och den här valutakursen är då fast. Om valutan å andra sidan fluktuerar beroende på rörelserna inom valutamarknaden är det tal om en rörlig valutakurs. Ytterligare begrepp som är bra att känna till lyder som följande:

 • Revalvering: En politisk bestämmelse leder till att en valutakurs skrivs upp.
 • Devalvering: En politisk bestämmelse leder till att en valutakurs skrivs ned.
 • Appreciering: Marknadens efterfråga och landets utbud leder till att valutan blir starkare.
 • Depreciering: Marknadens efterfråga och landets utbud leder till att valutan blir svagare.

Intressant att veta om valutor runtom i världen

Har du funderingar kring vilken valuta som är den starkaste, vilket land som har nått det högsta inflationsrekordet eller vad det är som alla valutor har gemensamt? Vill du kanske helt enkelt ta reda på roliga fakta om världens valutor? Nedan finner du intressant och spännande information gällande valutor.

Den svenska kronan på topp

År 2020 var det inte särskilt dyrt för svenskar att köpa andra länders valuta. Detta år var det nämligen SEK som blev den starkaste valutan i världen. Valutakursen gentemot den amerikanska dollarn låg i början av år 2019 på 10,36 kronor, men bara ett och ett halvt år senare hade valutakursen skiftat till 8,22 kronor.

Betalningsmetod i form av snäckskal

Du är säkerligen bekant med guld och silver som valutor, men tro det eller ej har snäckskal varit en ganska populär valuta under många perioder. De är nämligen inte särskilt enkla att få tag på, och inflationen förblir därför låg. Samtidigt är det en svår uppgift att förfalska snäckskal, och på grund av dessa skäl finns det än idag platser där snäckskal dras nytta av som en valuta.

Valet av valutor är inte slumpmässigt

Valutor har kommit och gått under årens gång, men det som alla valutor har gemensamt är bland annat att det finns ett begränsat utbud. Om det finns för mycket av valutan resulterar detta i inflation där valutan inte längre har något värde medan priserna fortsätter att stiga. Oavsett om det handlas med guld, silver, snäckskal eller papperssedlar finns valutor alltid i ett begränsat utbud. Alla valutor har också ett bestämt värde och kan bytas med utan att detta förändras. Om du har 10 kronor i handen förblir detta en tiokrona även efter dess att den har bytt hand.

En valuta ska dessutom alltid vara svår att förfalska. Papperssedlar har en design som inte är lätt att återskapa, och detsamma gäller för snäckskal, ädelstenar och andra valutor som har använts under åren.

Rekordinflation

År 2016 låg Sveriges inflation på 2 %, en stor skillnad mot hur situationen i länder såsom Venezuela såg ut. Deras valuta Bolivar nådde den högsta inflationen i världen år 2014, och knappt två år senare slog en hyperinflation till som landade på hela 1 000 000 %.

Vad är KPI och PPI?

De två indexen som mäter prisändringar för varor och tjänster över tid är PPI och KPI. Den förstnämnda står för Producentprisindex medan den sistnämnda står för Konsumentprisindex. Dessa går att få tillgång till via bland annat Statistiska Centralbyrån. Hur skiljer sig då dessa olika index åt och vad är det mer specifikt som de mäter?

Hur KPI och PPI fungerar

KPI är ett sätt att mäta den genomsnittliga prisförändringen i form av det som betalas av urbana konsumenter för en korg med konsumenttjänster och varor. PPI, å andra sidan, är ett mått på den genomsnittliga förändringen knuten till de inhemska tillverkarnas försäljningspriser för produktion. I lite mer simpla termer kan man säga att KPI är ett mått som staten drar nytta av för att räkna ut hur den allmänna inflationsnivån ser ut medan PPI anger de genomsnittliga prisförändringarna för de inhemska producenternas produktion.

Det är både konsumtionsvarupriser och kapitalpriser som ingår i PPI medan KPI omfattar många varu- och tjänsteområden. Det som PPI till största del dras nytta av är för att beräkna produktionstillväxten medan KPI dras nytta av för att justera intäkter och utgifter.

Att reservera och köpa valuta

Via banker såsom Forex är det möjligt att både reservera, köpa och beställa valuta. Detta syftar på att du förbokar den valutan och beloppet som du föredrar på bankens sida eller applikation för att därefter hämta ut och betala för valutan i en landbaserad butik. Förbokningen säkerställer att valutan är tillgänglig och paketerad så att du snabbt och smidigt kan hämta upp valutan utan oro.

Du har själv möjligheten att bestämma dig för vilket avhämtningsdatum som blir passande för dig, men ett mejl skickas ut mer med information om du inte har valt något upphämtningsdatum. Det är gratis att reservera en valuta, och det är heller inte särskilt tidskrävande.

Om du omedelbart vill köpa en valuta istället för att reservera den går detta att göra på nätet. När valutan är betald skickas den hem till dig eller så hämtar du upp den själv i en butik beroende på banken och din föredragna metod.

Uppkomsten av digitala valutor

Valutorna som vi har talat om hitintills är till största del fiat-pengar i form av mynt och papperssedlar, men under de senaste 10–15 åren har en annan valuta börjat få fotfäste: nämligen de digitala valutorna. Mer specifikt kallas de för kryptovalutor, och i skrivande stund finns det tusentals kryptovalutor som flitigt används varje dag. Dessa digitala valutor befinner sig utanför regeringars kontroll och tillåter individer att genomföra transaktioner utan att en bank eller någon annan tredje part blandas in.

Kryptovalutor såsom den populära Bitcoin drivs på ett öppet peer-to-peer nätverk som kallas för blockkedja, och denna decentraliserade valuta öppnar bland annat dörren till transaktioner över landsgränser utan extra avgifter. Samtidigt får individer chansen att köpa och sälja anonymt då det inte är möjligt att veta vem adresserna som är knutna till transaktionerna tillhör.

Skillnaden mellan digitala valutor och fiat-valutor

Fiat-valutor är de fysiska valutorna i form av mynt och papperssedlar som vi tidigare har nämnt. Detta skiljer sig från kryptovalutor som enbart finns digitalt och inte har någon fysisk form. Fiat-valutor både övervakas, regleras och kontrolleras av ett lands centralbanker, och kryptovalutornas mål är att undvika detta. Då bankerna inte är inblandade i transaktioner via kryptovalutor tillåter detta individer att själva ha full kontroll över sina pengar. Detta är ett av skälen till att kryptovalutornas popularitet har fortsatt att växa världen över.

De största digitala valutorna inom kryptomarknaden

Inte finns det någon avsaknad av kryptovalutor. Faktum är att det för närvarande finns tusentals olika mynt att köpa och sälja, och detta tack vare att vem som helst kan skapa sin egen kryptovaluta. Vissa mynt är dock mer populära än andra, och några av de största kryptovalutorna i världen är just nu Bitcoin, Ethereum och Dogecoin. Vad är det egentligen som är så speciellt med just dessa valutor, och hur fungerar kryptoinvesteringar?

Hur investerare får pengar att växa via digitala valutor

Att investera i kryptovalutor har blivit populärt bland många individer och företag världen över som är intresserade av att få sina pengar att växa. Kryptomarknaden är en ständigt förändrande marknad där kryptovalutors värden fluktuerar ganska rejält. Genom att därför köpa kryptovalutor när de inte är värda särskilt mycket för att sedan sälja dem när marknadsvärdet har ökat ser till så att investerare kan få sina pengar att växa.

Den enormt populära Bitcoin

Med ett marknadsvärde på mer än 1 000 miljarder dollar är det lätt att påstå att Bitcoin har blivit världens största kryptovaluta. Det var år 2009 som detta mynt lanserades, och sedan dess har det gått upp med flera tusentals procent. Skaparen bakom myntet gick under pseudonymen Satoshi Nakamoto, men vem den här personen egentligen är förblir en obesvarad fråga. Det spekuleras att Satoshi Nakamoto inte är en enda person, utan i själva verket en hel grupp med forskare.

En av anledningarna till att så många har fått upp intresset för att investera i Bitcoin är dess värdeökning på tusentals procent sedan lanseringen samt den 400 procent ökningen på bara det senaste året. För kryptoinvesterare som vill tjäna pengar på kort sikt uppskattas även den höga volatiliteten då proffsen kan dra nytta av de kraftiga svängningarna för att snabbt tjäna pengar. På samma gång betyder den höga volatiliteten att det är ganska riskabelt att investera i Bitcoin för dem som inte har lång erfarenhet av kryptoinvesteringar.

Den näst största kryptovalutan Ethereum

Ethereum är den näst största kryptovalutan på marknaden och har fått beröm för sin revolutionerande blockkedja. Denne kan dras nytta av för att bygga decentraliserade applikationer såsom exempelvis finansiella tjänster, säkerhetsprogram och avstämningssystem. Då antalet tjänster som erbjuds är större än hos Bitcoin är det sannolikt att Ethereum vid någon tidpunkt kommer att ta Bitcoins plats som den största kryptovalutan i världen.

Antalet kryptovalutor och applikationer som har lanserats med hjälp av Ethereumplattformen är 300 000, och den här siffran fortsätter bara att stiga. För närvarande ligger Ethereums marknadsvärde på 511 miljarder dollar, och sedan myntet lanserades har värdeökningen nått hela 999 000 procent.

Skämtmyntet Dogecoin

Sist men inte minst ska vi ta en närmare titt på en ytterligare populär kryptovaluta vid namn Dogecoin. Det här myntet skiljer sig från Bitcoin och Ethereum på så sätt att det från början skapades som ett skämt. Det var år 2013 som myntet lanserades av utvecklarna Billy Markus och Jackson Palmer med målet att ta fram ett skämtmynt. Redan under sin första månad hade DOGE lyckats att uppnå hela en miljon besökare, och numera är Dogecoin en av de största kryptovalutorna på marknaden.

Hur det går till att köpa kryptovalutor

Tidigare nämnde vi att det både är experter och oerfarna som ger sig in i världen av kryptoinvesteringar, och för varje dag som går blir det allt enklare för den enskilda individen att genomföra köp och försäljningar av kryptovalutor. Nedan ska vi steg för steg kika på hur det i dagsläget fungerar att köpa olika kryptovalutor.

1. Sökandet efter en passande handelsplattform

Det är via en handelsplattform som kryptovalutor köps och säljs, men det är även härifrån som investerare kan hålla koll på valutans värdeutveckling på marknaden. Det finns flera hundra handelsplattformar att välja mellan, och investerare kommer antingen åt dem online via datorn eller i mobilen via en applikation.

Vid val av handelsplattform finns det ett antal punkter som är värda att ha i åtanke. Marknaden kryllar av oseriösa aktörer med höga avgifter, en avsaknad av viktiga verktyg och ett kryptovalutaurval som sannerligen inte imponerar. En tumregel vid val av handelsplattform är att nätmäklaren ska vara reglerad och ha de lämpliga licenserna. En oreglerad handelsplattform kan i slutändan lura en på pengar och är ingenting som rekommenderas.

Utöver säkerheten bör man se till så att det inte finns några höga avgifter som är knutna till köp och försäljning av kryptovalutor. Urvalet av kryptovalutor ska även vara brett så att man får fler valmöjligheter och på så sätt tar de rätta investeringsbesluten. Flera viktiga verktyg och funktioner ska finnas tillgängliga, och sajten bör ha en layout som är användarvänlig och inte gör investeringsprocessen komplicerad.

2. Registrering och insättning

Med hundratals handelsplattformer på nätet finns det en lång rad pålitliga val, och efter dess att en investerare har funnit en handelsplattform som lever upp till alla förväntningarna är det dags att registrera sig. Ett konto ska då öppnas, och för att lyckas med detta fyller investeraren i sina uppgifter och verifierar kontot – vanligtvis via mejl. När detta är avklarat är det dags att sätta in pengar, och vid insättningen bekräftar individen sin identitet med hjälp av exempelvis BankID.

3. Att köpa kryptovalutor

När kontot väl är skapat och pengarna är insatta är det dags att köpa kryptovalutor. Det är möjligt att antingen bläddra mellan urvalet av kryptovalutor eller att söka efter en specifik valuta. När investeraren har klickat sig in på en kryptovaluta som väcker hans eller hennes intresse går det härifrån att ta reda på mer om kryptovalutan och dess historia. Man får även tillgång till möjligheten att kika på en graf som uppvisar valutans prisutveckling.

Genom att klicka på en knapp där det står Köp, Handla eller dylikt tar sig investeraren in på köpsidan. Härifrån beslutar sig han eller hon för beloppet som ska handlas för, och när detta väl är gjort återstår det bara att klicka på köpknappen. Vissa handelsplattformar har också ytterligare funktioner såsom ett sätt att automatiskt köpa en kryptovaluta när den har nått ett visst pris. Funktionerna som nätmäklaren erbjuder är till för att hjälpa investeraren att inte förlora en för stor del av investeringen och att automatiskt köpa när en valutas värde är på väg nedåt.

4. När det är dags att sälja

När värdet på valutan har ökat kan det vara hög tid för investeraren att sälja den till SEK för att kunna ta ut vinster. Detta görs genom att klicka sig in på portföljen, att välja valutan och att sedan klicka på krysset eller säljknappen beroende på handelsplattformen. När valutan är såld hamnar pengarna på investerarens konto hos handelsplattformen, och därifrån gör han eller hon uttag på pengarna så att de kort därefter dyker upp på bankkontot.

Aktier och deras fluktuerande värden

Att äga en aktie innebär att man blir en delägare i bolaget som man investerar i. Hur bra det går för bolaget på aktiemarknaden kommer att bestämma ens avkastning, och aktiers värde fluktuerar ständigt. Detta är någonting som aktieinvesterare använder sig av för att se till så att de får sina pengar att växa på antingen kort eller lång sikt. Genom att köpa en aktie när den har ett lågt marknadsvärde och att sedan sälja den när värdet har ökat leder detta till vinst, men det kan även vara en riskabel process då det aldrig går att förutspå exakt hur det kommer att gå för en aktie.

För att se till så att investeringarna blir mindre riskfyllda tar individer ofta beslutet att investera i flera olika aktier inom olika sektorer och att vänta i flera år innan de bestämmer sig för att sälja.

Hur aktieinvesterare köper och säljer aktier

Att köpa och sälja aktier sker via en nätmäklare, och för att komma i gång börjar investerare med att hitta en handelsplattform. Det finns hundratals alternativ att välja mellan, men det finns vissa kriterier som bör uppfyllas för att en handelsplattform ska anses vara pålitlig. Det ska först av allt finnas ett brett urval av aktier för att ge tillgång till de bästa investeringsmöjligheterna. Samtidigt ska priserna för att köpa och sälja aktier ligga på den lägre sidan.

En seriös handelsplattform kommer också utrustad med verktyg som ger tillgång till tekniskanalys, och sajten ska även vara utformad på ett sätt som gör den enkel att navigera. På dessa handelsplattformar skapar investerare ett konto, sätter in pengar och börjar köpa aktierna som de anser kommer att vara som mest lukrativa.

Långsiktiga investeringar och ett smart tänk

För en investerare är smarta beslut A och O för att i längden få pengarna att växa. I vanliga fall tas beslutet att sprida ut riskerna, och detta gör investeraren genom att välja 15–20 aktier snarare än en enda. På så vis hänger inte hela investeringen på ett bolags framgång. Utöver antalet aktier vill investerare gärna se till så att de köper aktier inom olika sektorer.

Då aktiers värde konstant fluktuerar är det inte en vals på rosor att få pengarna att växa på kort sikt. Istället tänker många investerare långsiktigt. Även om en aktie för närvarande skulle minska i värde finns det en chans att det går bättre och bättre för bolaget på lång sikt. Med detta i åtanke köper många investerare aktier som de behåller i flera år innan de beslutar sig för att sälja.

En fallgrop som vissa nybörjare faller ner i är att köpa och sälja spontant så fort en intressant investeringsmöjlighet dyker upp. Detta kan dock även resultera i att panikförsäljningar sker så fort en aktie börjar sjunka i värde, och i slutändan har då individen förlorat sin investering. För att undvika förhastade beslut kan en investerare därför välja att göra upp en plan innan han eller hon börjar leta efter en handelsplattform. Denna plan kan bland annat beskriva:

 • Hur många aktier som får ägas på en och samma gång
 • Hur länge aktierna ska behållas innan det är dags att sälja
 • Hur ofta nya aktier får köpas

En väl diversifierad portfölj

Stora förluster vill självfallet undvikas, och för denna anledning lägger investerare stor tid på att skapa en väl diversifierad portfölj. Istället för att lägga alla pengar på en aktie sprids de istället ut mellan flera regioner, sektorer och bolag. Genom att investera en del i internationella aktier, en del i stora utdelningsaktier, en del i aktier inom förnybar energi och en del inom tillväxtaktier som uppvisar potential sprids riskerna ut. Även om en av aktierna skulle gå dåligt finns det en chans att några av de andra aktierna är på väg uppåt.

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis är en valuta en betalningsmetod i form av papperssedlar och mynt som vi i samhället byter ut mot varor och tjänster. Valutakursen är det som talar om vad en valuta är värd i förhållande till andra länders valutor, och den här kursen fluktuerar dagligen. Det finns ett flertal faktorer som resulterar i att valutakurser stiger eller sjunker och valutahandlare använder sig av detta fluktuerande värde för att växla vid rätt tillfälle och gå med vinst.

Sättet som vi ser på valutor fortsätter att förändras, och utvecklingens framfart har inte bara lett till elektroniska valutor, utan även mer specifikt digitala valutor. Både experter och de oerfarna investerar i dessa digitala valutor genom att köpa när värdet är lågt och sälja när värdet ökar. Vare sig du kallar det för valutor, pengar eller betalningsmetoder är det säkert att påstå att de underlättar för oss vid köp och försäljningar. Med största sannolikhet kommer teknologins utveckling att i framtiden bjuda oss på ytterligare betalningsmetoder som förenklar vardagen för den enskilda individen.